OM TELYSJAKTEN

Velkommen til konkurransen som gir alle elever fra 1.-7.klasse i barneskolen muligheten til - på en enkel og morsom måte - å lære seg mer om kretsløpstankegang, gjenvinning og hvordan vi kan ta vare på jordens ressurser! For deg som er lærer kan konkurransen være en god anledning til å inkludere viktige og aktuelle temaer i undervisningen.

Det koster ikke noe å være med i konkurransen, annet enn engasjement og oppfinnsomhet. Dessuten kan dere vinne en flott premie til hele klassen!

En liten kopp med stor verdi

Et telys er lite, men kan spre mye varme og glede. Det gjør høsten mindre mørk og skaper stemning til jul og nyttår. Men telyset har også en verdifull kropp – eller rettere sagt, kopp. Den er nemlig laget av aluminium, et av de mest gjenvinningsvennlige metallene som finnes. Ved gjenvinning av aluminium forbrukes det 95 prosent mindre energi enn ved ny-produksjon. Det innebærer at produksjonen av brusbokser, sykler og motorer i gjenvunnet aluminium har en langt mindre negativ påvirkning på miljøet.

Gjør store emner begripelige

Deltakelse i Telysjakten gir barna en konkret mulighet til å gjøre en innsats for miljøet, samtidig som de har det moro sammen. Av fjorårets erfaring vet vi at konkurransen fungerer som døråpner til et større og mer aktivt miljøengasjement. Telysjakten gir barna en mulighet til å nærme seg miljø- og klimaspørsmål på en måte som er morsom, spennende og begripelig.

Gjennom å følge aluminiumets vei mellom tilblivelse og gjenvinningsanlegg, får elevene et tydelig bilde av begrepet gjenvinning. Og at det handler om å skape et kretsløp og bruke gamle ting om igjen.

Det er enkelt å flette inn Telysjakten i undervisningen. Opplegget berører både natur- og samfunnsfagorienterte emner. Og hvorfor ikke matematikk? Mulighetene er mange. Som en liten hjelp på veien er konkurransen komplettert med et undervisningsopplegg til fem skoletimer, som du kan laste ned herfra.

Stålmannen vil ha sitt

Selv om telyskoppen er laget av aluminium, så er den lille vekeholderen laget av stål. Stål kan også gjenvinnes og derfor separeres stålet fra aluminiumet ved hjelp av en stor magnet. Det betyr at det er kjempeviktig å løsne vekeholderen fra telyskoppen. Hvis ikke følger telyskoppen med stålet og går opp i røyk (som ikke er noe bra). Stål forbrennes nemlig ved en mye høyere temperatur.

Ingen tapere, bare gjenvinnere!

Å betrakte utbrente telyskopper og andre ting som vi ellers kaster i søpla som ressurser, er noe vi trenger å lære helt fra barnsben av. På den måten får vi kunnskap som vi kan utvikle og leve etter gjennom hele livet. Derfor finnes det ingen tapere i Telysjakten. Bare vinnere: Gjenvinnere!