OM ALUMINIUM

HVORFOR TELYS?

Hvorfor vie en stor konkurranse til noe så lite som en telyskopp? Jo, fordi den er laget av aluminium. Aluminium er et metall med egenskaper som gjør det spesielt interessant å gjenvinne. Dette fantastiske metallet er en naturlig del av vårt miljø. Ja, faktisk er aluminium det tredje mest vanlige grunnstoffet i jordskorpen etter oksygen og silisium. Du finner det overalt, i jorda, i planter og til og med i maten vi spiser.

Nest etter jern er aluminium vårt mest brukte metall. Biler, båter, fly, busser, tog, sykler, gryter, hoppestokker, brusbokser, kaviartuber, iPads, lyspærer, pepperkakeformer, veiskilt og aluminiumsfolie er bare noen eksempler på ting som er laget av aluminium. Årsakene til denne populariteten er mange. Aluminium har lav vekt, er holdbart, ruster ikke, er tett, leder varme og elektrisitet, og er lett å forme. Metallet er også drøyt i bruk – en kilo aluminium kan bli til mer enn 100 meter aluminiumsfolie eller over 70 brusbokser. Dessuten er aluminium et estetisk tiltalende materiale, og ikke minst – det er veldig lett å gjenvinne. Aluminium kan gjenvinnes om og om igjen, uten å miste noen av sine fine kvaliteter.

Telyset er med på å feire bursdagene våre, gjør høsten mindre mørk og skaper stemning til jul og nyttår. Men telyset har altså en verdifull kropp – eller rettere sagt, kopp!

ENERGIKREVENDE PRODUKSJON

Ved produksjon av aluminium tar en utgangspunkt i bauksitt, et mineral som dannes når aluminiumholdige bergarter forvitrer. Navnet bauksitt kommer opprinnelig fra byen Les Baux i Frankrike, der en har gjort store funn. Bauksitt finnes i nesten uendelige mengder, cirka 24.5 milliarder tonn rundt om i verden. De største funnene av bauksitt er gjort i Afrika, Australia, Sør-Amerika og India.Fuego slappar

Veien fra bauksitt til ferdig aluminium går først via rafinering av bauksitt til alumina. Deretter tilføres store mengder strøm for å frigjøre aluminiumet fra de andre stoffene i aluminaet. Denne prosessen krever mye energi og skjer i ovner som varmes opp til 980 grader.

FORNYBAR ENERGI GIR LAVERE UTSLIPP

Man kan benytte ulike energikilder for å produsere aluminium. Utslippene av klimagasser avhenger av om man bruker for eksempel kull, naturgass eller vannkraft. Et moderne aluminiumverk som bruker vannkraft, kan slippe ut ned mot 1,5 kilo CO2 per kilo aluminium. Dersom man benytter naturgass, vil utslippene være om lag 7,5 kilo CO2 per kilo aluminium, mens tallet for effektive kullkraftverk ligger på mellom 13 og 14 kilo CO2 per kilo aluminium. I Norge benytter vi stort sett vannkraft til å produsere aluminium.

Det totale forbruket av aluminium i Norge er omtrent 240 millioner kilo per år.

ENERGIEFFEKTIV GJENVINNING

Heldigvis kan alt aluminium gjenvinnes. Kvaliteten på gjenvunnet aluminium er dessuten like bra som på nyprodusert aluminium. Når du leverer dine innsamlede telyskopper til returpunktet for glass og metall, havner de etter hvert i et stort sorteringsanlegg som skiller stål fra aluminium. Når metallene er skilt fra hverandre, smeltes de og blir til nytt stål eller aluminium – og deretter til nye produkter.

Aluminium inneholder mye energi. Derfor trenger en bare å tilføre litt ny energi når man resirkulerer aluminium; bare 5 prosent av den energien man brukte da metallet ble produsert første gang.
Når vi gjenvinner aluminium sparer vi altså hele 95 % av energimengden sammenliknet med produksjon av helt nytt aluminium. I Norge gjenvinnes over 90 prosent av alt aluminium. Det er et bra tall som gjør oss til et av de beste gjenvinningslandene i verden. Men vi kan bli enda bedre!