WWF IKEA

I samarbeid med Grønt Punkt,
Syklus og Hydro.

Kontakt oss | Pressemelding

SAMARBEIDSPARTNERNE

Om WWF

WWF ble grunnlagt i 1961 og er i dag en av verdens største miljøorganisasjoner. Pandalogoen er dessuten en av verdens mest kjente logoer. Akkurat nå har WWF mer enn 1300 bevaringsprosjekter i gang rundt omkring i hele verden. WWF har mer en fem millioner medlemmer.

WWF-Norge ble grunnlagt i 1970 med daværende kronprins Harald som president. Fram til 1986 var organisasjonen kjent i Norge som "Verdens Villmarksfond".

Idag har WWF-Norge over 11 000 givere og medlemmer, og en omsetning på ca.100 millioner kroner årlig. Vårt sekretariat i Oslo er et av de største naturvernfaglige miljøene blant frivillige organisasjoner i Norge.

Vårt arbeid i Norge har som mål å beskytte og bevare naturverdiene og det biologiske mangfoldet i hav- og kystområder, på land og i ferskvann. Vi arbeider kontinuerlig for å forbedre norsk klima- og energipolitikk og vårt lovverk.

I tillegg støtter vi naturvern- og utviklingsprosjekter over hele verden i samarbeid med lokalbefolkninger, lokale organisasjoner og myndigheter. Prosjektene er støttet av Direktoratet for utviklingshjelp, NORAD og UD.

På nettsidene våre www.wwf.no finner du forhåpentlig den informasjonen du trenger om WWF og arbeidet vårt. Du er selvfølgelig også hjertelig velkommen til å kontakte oss pr. telefon eller e-post dersom du har spørsmål.

Kontaktinformasjon
WWF-Norge
Kristian Augusts gate 7 A
Postboks 6784 St. Olavs Plass, 0130 Oslo
Telefon: 22 03 65 00
E-post:
Generelle henvendelser: wwf@wwf.no
Om medlemskap og donasjoner: medlem@wwf.no

Kontaktperson for WWF i Telysjakten
Marianne Lodgaard, Seniorrådgiver Marked i WWF-Norge
Telefon: 22 03 65 00 / 915 78 999, E-post: mlodgaard@wwf.no

Om IKEA

Historien om IKEA begynte i 1943, i den lille landsbyen Agunnaryd i Sverige, da Ingvar Kamprad, grunnleggeren av IKEA, bare var 17 år. Siden den gang har IKEA-konsernet vokst til et verdensomspennende varemerke innen detaljhandel, med 127 000 medarbeidere i 41 land.

IKEAs visjon er å skape en bedre hverdag for de mange menneskene. Vår forretningsidé støtter opp om denne visjonen ved å tilby et stort utvalg form- og funksjonsriktige hjeminnredningsprodukter til så lave priser at så mange mennesker som mulig har råd til å kjøpe dem.

Vår visjon innebærer å gjøre hva vi kan for å bidra til å skape en verden der vi tar bedre vare på miljøet, jordens ressurser og hverandre. Vi vet at denne kontinuerlige forbedringen er en uendelig jobb, og at vi noen ganger er en del av problemet. Men vi arbeider hardt for å være en del av løsningen.

I IKEAs globale strategi for bærekraft, setter vi fokus på å redusere vårt totale CO2 fotavtrykk, tilby løsninger for et mer bærekraftig liv i hjemmet til våre kunder, å ta samfunnsansvar i hele vår verdikjede. bærekraftig bruk av ressurser, samt å gjøre avfall om til nye ressurser. Les mer om dette på www.IKEA.no/ansvar

Kontaktinformasjon
IKEA AS, Service Office Norge
Nesbruveien 42, 1396 Billingstad
Telefon: 815 44 000
www.IKEA.no

Kontaktperson i IKEA for Telysjakten
Yngvill Ofstad, Prosjektleder i bærekraft i IKEA Norge
Telefon: 99 72 20 11, E-post: yngvill.ofstad@ikea.com

Om Grønt Punkt

Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.

Vår målsetting er å utvikle dagens ordninger videre slik at vi både samfunnsøkonomisk og miljømessig bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi har som mål å få alle med på næringslivets emballasjedugnad. Når hele næringslivet bidrar får vi en rettferdig fordeling av kostnadene.

Sammen med våre avtalepartnere både på innsamlings- og gjenvinningssiden, og ikke minst den enkelte avfallsbesitter både i næringsliv og i husholdningene, skal vi sørge for at Norge står frem som et foregangsland når det gjelder innsamling og gjenvinning av brukt emballasje.

Les mer om blant annet bakgrunnen for opprettelsen av Grønt Punkt og næringslivets produsentansvar for emballasjens livsløp på www.grontpunkt.no

Kontaktinformasjon:
Grønt Punkt Norge AS
Karenslyst Alle 9A
Postboks 91 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf: 22 12 15 00
E-post: post@grontpunkt.no

Kontaktperson for Grønt Punkt i Telsyjakten
Arve Martinsen, Kommunikasjonsrådgiver i Grønt Punkt Norge AS
Telefon: 22 12 15 00 / 47 38 98 18 E-post: arve@grontpunkt.no

Om Syklus

Navnet Syklus gjenspeiler det kretsløpet emballasjen går i når den returneres. Både glass og metall kan smeltes om nærmest i det uendelige, og alt som levers går inn i en evigvarende syklus.

Bak Syklus står selskapene Norsk Glassgjenvinning as og Norsk Metallgjenvinning as. Selskapene har hovedkontor på Løren i Oslo, hvor det jobber en administrasjon på seks personer, ledet av administrerende direktør Kjell Håkon Helgesen.

All innsamlet emballasje ender på Onsøy utenfor Fredrikstad. Der har Syklus et av verdens mest moderne anlegg for gjenvinning av glass og metall. En del av glasset går videre til vårt anlegg i Skjåk i Oppland, som produserer Glasopor skumglass.

Siden 1988 er det blitt samlet inn glass og metallemballasje gjennom et samarbeid mellom Oslo Renholdsverk og PLM Moss Glassverk. Øvrige kommuner og IKS kom raskt etter. I 1996 ble Norsk Metallgjenvinning etablert, og har siden samarbeidet med Norsk Glassgjenvinning om innsamling av brukt glass- og metallemballasje. I 2011 skiftet samarbeidet mellom Norsk Glassgjenvinning og Norsk Metallgjenvinning navn til Syklus.

Vi samler hvert år inn over 58 000 tonn glassemballasje, og 8 000 tonn metallemballasje - i samarbeid med kommunene og de interkommunale selskapene (IKS).

Kontaktinformasjon:
Norsk Glassgjenvinning as
Norsk Metallgjenvinning as
Haslevangen 14, Oslo
Pb 102 Økern, 0509 OSLO
Telefon: 23 17 39 80
Faks: 23 17 39 99
Epost: syklus@syklus.no

Kontaktperson for Syklus i Telysjakten:
Jacob N. Smith, Marketing and Sales Manager Syklus (Norsk Glass- og Metallgjenvinning as)
Telefon: 23 17 39 80 / 97031823, E-post: jacob.smith@glassgjenvinning.no

Om Norsk Hydro

Hydro er en global leverandør av aluminium med virksomhet i hele verdikjeden fra utvinning av råstoffet bauksitt til framstilling av valsede og ekstruderte aluminiumprodukter og byggsystemer. Selskapet har 23.000 ansatte i mer enn 40 land, vel 4.000 av dem i Norge. Med utgangspunkt i mer enn 100 års produksjon av fornybar energi, teknologiutvikling og nyskapende samarbeid tar Hydro sikte på å gi større livskraft til kundene vi betjener, og til samfunnet vi er en del av.

Hydro utvinner og foredler naturressurser til produkter som er en viktig del av hverdagen for stadig flere. Naturen og det den gir oss, er grunnlaget for alt vi gjør. Det er en av grunnene til at vi ikke kan stille oss likegyldig til hvordan vår produksjon og våre produkter påvirker omgivelsene.

Aluminium er et metall som kan bidra til å gjøre transport lettere og bygg mer energieffektive Hydros har som mål at en så stor del av produksjonen som mulig skal skje med utgangspunkt i fornybare og klimavennlige energikilder. Ved våre metallverk i Norge, Canada og Brasil benytter vi vannkraft. Der vannkraft ikke er tilgjengelig, tilstreber vi å bruke de energikildene som gir minst negativ klimaeffekt.

Hydro er en av verdens ledende gjenvinnere av aluminium. En av fordelene ved resirkulering er at det krever bare fem prosent av energien som skal til for å produsere aluminium første gang. I tillegg er kildene til råvarer som oftest nær markedet og et av Hydros 19 omsmelteanlegg. Det gir fordeler blant annet med tanke på transport og har gitt opphav til begrepet "urban mining" – urban gruvevirksomhet.

Kontaktinformasjon
Norsk Hydro ASA
Drammensveien 260, 0240 Oslo
Telefon sentralbord: 22 53 81 00
www.hydro.com/no/

Kontaktperson for Norsk Hydro i Telsyjakten:
Lars Nermoen, Communication manager, Building Systems i Norsk Hydro
Telefon: 90240153, E-post: lars.nermoen@hydro.com

Lilla Dalsundsskolans tips för en lyckad insamling

Over 26 000 skoleelever deltok i Telsyjaktens forrige runde. Her er noen av deres tips til årets deltakere:

  • Engasjer lokalsamfunnet – få med restauranter, butikker eller borettslaget med på jakten. Be dem sette opp en eske, og avtal at dere kommer innom og tømmer f.eks. en gang i uken.
  • Rens telyskoppene for stearin og løsne vekeplaten hjemme. Da blir det mindre søl på skolen.
  • Bruk Telysjakten i skoletimen. Både regning, naturfag og formingsaktiviteter blir morsommere med telys!
  • Husk å registrere telysene på nettsiden underveis – da får dere diplomer!
  • Lag koselige turer ut av leveringen til returpunktet for glass og metall. Kanskje dere kan kontakte det nærmeste avfallsanlegg og be om en omvisning også?