WWF IKEA

I samarbeid med Grønt Punkt,
Syklus og Hydro.

Kontakt oss | Pressemelding

SPØRSMÅL OG SVAR

1. Hvorfor arrangerer WWF og IKEA Telysjakten? WWF og IKEA er opptatt av å bidra til å redusere klimaforandringene. Det gjør vi blant annet ved å invitere til Telysjakten, som handler om å lære barn mer om miljørelaterte temaer som gjenvinning og energibruk.

IKEA er den største forhandleren av telys i Norge. IKEA har et uttalt mål om å tilby kundene bærekraftige produkter, og et av målene i IKEAs bærekraftsstrategi er å gjøre avfall om til ressurser. For å nå dette målet, må en arbeide med alle deler av produktenes livssyklus, fra uttak av materialer, via produksjon, transport og bruk, til avfallshåndtering og gjenvinning. Telyskoppen er laget av aluminium, et av de mest gjenvinningsvennlige metallene som finnes. Telyskoppen er et symbol for gjenvinning av alle produkter som er laget i aluminium. Ved gjenvinning av aluminium forbrukes det 95 prosent mindre energi enn ved nyproduksjon. Det innebærer at brusbokser, iPads, sykler og motorer som produseres av gjenvunnet aluminium, har en mye mindre negativ påvirkning på miljøet.

Ved å invitere til Telysjakten, håper WWF og IKEA å kunne bidra til å snu materialstrømmen til brukte telys fra restavfallet og til materialgjenvinning. Samtidig ønsker vi å øke kunnskapen om aluminium som et metall som er energieffektivt å gjenvinne.
2. Hvorfor samarbeider WWF og IKEA med Grønt Punkt, Syklus og Norsk Hydro i Telysjakten? Dette er en lys idé, synes alle vi som er dypt engasjert i gjenvinning og miljø. Samtidig representerer vi alle ledd i et lite telys sin verdikjede; vi er råstoffleverandør, produsent og forhandler, innsamlingssted og innsamlingsforvalter, og gjenvinner. Les mer om våre respektive virksomheter og miljøarbeidet vårt her:
3. Hvem kan delta i Telysjakten? Alle klasser i første til sjuende trinn og barnehager i Norge kan være med i konkurransen. Barnehager konkurrerer mot hverandre i en egen klasse, og ikke fylkesvis. Konkurransen er også åpen for klasser med spesielt tilrettlagt undervisning på høyere trinn.
4. Er dette første gang Telysjakten arrangeres? Dette er tredje gang Telysjakten arrangeres i Norge.

Den første Telysjakten ble arrangert fra 1. oktober 2011 til 31. mars 2012. Da deltok 26.591 elever i 1356 ulike skoleklasser. Disse superflinke elevene klarte å samle inn 13.470.719 brukte telys! Den andre gangen ble Telysjakten arrangert fra 1. november 2012 til 31. januar 2013. Da klare over 30.000 elever å samle 7,5 millioner telys på dobbelt så kort tid!

Konkurransen har også vært arrangert tre ganger i Sverige, sist gang i 2010-2011. Värmeljusjakten ble arrangert av WWF og IKEA i Sverige, i samarbeid med Förpaknings- og tidningsinnsamlingen (FTI).
5. Hvorfor henvender Telysjakten seg til elever i første- til syvendeklasse i barneskolen? Vi synes det er viktig at barn utvikler interesse for og kunnskap om miljøansvar og gjenvinning allerede i tidlig alder. Når vi aktiviserer elever i barneskolen, engasjerer vi samtidig de voksne i barnas omgivelser. Slik øker vi også bevisstheten i samfunnet omkring gjenvinnings- og energispørsmål. Det første året var konkurransen åpen for første- til fjerdeklasse. Men vi har fått tilbakemeldinger fra skolene at også eldre elever ønsker å delta, slik at vi har åpnet for disse elevene også. I tillegg har vi nå i tredje runde åpnet for barnehager, som vi er sikre på at vil vise seg som supre telysjegere de også! Vi oppfordrer riktignok barnehagene til å melde på de eldste barna. Barnehagene konkurrerer mot hverandre i en egen klasse.
6. Når arrangeres Telysjakten? Telysjakten går av stabelen mellom 1. november 2013 og 31. januar 2014. Læreren melder på klassen på www.telysjakten.no, og påmelding kan skje når som helst etter etter at påmeldingen åpner i midten av august.
7. Hvorfor er Telysjakten kortere nå enn det første året? For at Telysjakten skulle bli enda bedre, ba vi deltakere komme med tilbakemeldinger til oss. Mange lærere mente da at et halvt år var for lenge. Derfor kortet vi jakten ned til tre måneder. Vi tror at vi fint kan nå målet vårt om å øke bevisstheten omkring verdien av å kildesortere aluminium i løpet av tre måneder også. Og så er jo november, desember og januar den største ”telystiden”!
8. Hvordan lyder konkurransereglene? Klassen eller barnehagen samler inn så mange utbrente telyskopper som mulig i løpet av konkurranseperioden. Disse telles, registreres på denne nettsiden, for så å leveres på deres nærmeste returpunkt for glass og metall. Sjekk evt. med kommunen eller avfallsselskapet for lokale ordninger. Den skoleklassen som ved konkurranseperiodens utløp kan vise til flest telyskopper per telysjeger, blir Norgesmester. Det er viktig at vi får beskjed i tilfelle antallet telysjegere endres i løpet av konkurranseperioden, slik at alle konkurrerer på like vilkår.

19 fylkesvinnere belønnes med et klassesett med medaljer og en boks full av overraskelser til en kosetime. Det vil også trekkes ut noen kreative vinnere. Den klassen som samler inn aller flest telyskopper per telysjeger i hele Norge, blir Norgesmester. Hovedpremien er en klassetur til Hydros aluminiumsanlegg på Holmestrand. aluminiumsanlegg på Holmestrand. Vi kårer også en egen barnehagevinner, nemlig den barnehagen som samler inn flest telys per barn. Premien er et besøk av Tom Telys og en forundringspakke. Se mer om konkurransereglene.
9. Hvor finner vi vårt nærmeste returpunkt for glass og metall? Det kan dere finne på www.sortere.no, eller ved å ta kontakt med kommunen deres. Det er også mulig å levere de brukte telyskoppene på miljøstasjonene på IKEA-varehusene.
10. Hvor ofte skal vi rapportere på nettstedet? Dere kan rapportere innsamlede telyskopper når som helst og så ofte dere vil. Gjør det gjerne til en spennende anledning for klassen. Jo oftere dere rapporterer, desto mindre tidkrevende er det hver gang. Det gjør det også lettere å unngå feil. Dessuten kan dere skrive ut nye diplomer etter hvert som dere rapporterer inn flere og flere telys! Tilbakemeldingen fra tidligere års deltakerne er at disse diplomene er veldig motiverende for elevene!
11. Hvordan fungerer Fire øyne-prinsippet? Fire øyne-prinsippet innebærer at en annen person skal kontrollere og bevitne at antallet telyskopper som rapporteres inn på nettstedet, er korrekt.
12. Hvordan kan dere være sikre på at konkurransen er rettferdig? Vi er overbevist om at de klassene som melder seg på Telysjakten, kommer til å overholde de enkle reglene som konkurransen bygger på. Vi tror ingen ønsker å vinne ved å jukse.

Vår erfaring fra tidligere år, er at deltakerne har vært svært grundige og seriøse. Vi opplever det slik at alle som deltar, ønsker at konkurransen skal bygge på engasjement og ærlighet.
13. Skal vi fjerne lysmassen i telyskoppene? Ja, det er ønskelig at telyskoppen er utbrent eller tømt for stearin. På den måten unngår vi større mengder organisk materiale sammen med aluminiumen. Oppfordre gjerne elevene til å gjøre dette hjemme, før de tar med telyskoppene på skolen!

Hvis dere likevel får stearin til overs, kan dere gjøre som Fevik skole SFO og lage tennbrikketter av det. Les hvordan her.

Husk også løsne vekeplaten i bunnen av koppen. Men både aluminiumskopp og vekeplaten i stål kan leveres som metallemballasje
14. Hvordan vinner vi Telysjakten? Når dere melder på klassen på www.telysjakten.no, registrerer dere skolens navn, adresse og kommune. Barnehager melder seg på i egen klasse i stedet for å velge fylke. Den klassen i fylket som har samlet inn flest brukte telyskopper per telysjeger (elev), og registrert disse på nettsiden, blir fylkesvinner. Den barnehagen som har samlet in flest telys per barnehagebarn, blir barnehagevinner. Den klassen som samler inn aller flest telyskopper per telysjeger i hele Norge, blir Norgesmester.
15. Hva kan vi vinne? Selvfølgelig er hver eneste elev som stiller opp for Telysjakten en vinner. Dere gjør alle en innsats for miljøet som dere kan være stolte av. For å vise vår takknemlighet vil vi ved konkurransens slutt legge ut et diplom på nettsiden som dere kan skrive ut til klassen eller til alle elevene. Dessuten sender vi ut en liten oppmerksomhet til alle barn som har samlet inn telys!

Den skoleklassen i ditt fylke som har samlet flest telys per elev, blir fylkesvinner av Telysjakten. 19 fylkesvinnere belønnes med et klassesett med medaljer og en boks full av overraskelser til en kosetime. Den barnehagen som har samlet in flest telys per barnehagebarn, blir barnehagevinner. Barnehagepremien er et besøk av Tom Telys og en forundringspakke. Den skoleklassen som samler inn aller flest telyskopper per telysjeger i hele Norge, blir Norgesmester. Hovedpremien for Norgesmesteren er en klassetur til Hydros aluminiumsfabrikk på Holmestrand.
16. Hvorfor heter telyset Tom Telys? Før sommeren arrangerte Mellom-Nes skole i Asker navnkonkurranse over hva telysfiguren i Telysjakten skulle hete. Det kom mange gode forslag, men valget falt på forslaget til Ingrid i 4. klasse: Tom Telys. Vi synes navnet passet godt til en liten ildsjel med et stort hjerte, og samtidig illustrerer navnet essensen i denne konkurransen; nemlig tomme telys!

Mellom-Nes skole er også en av IKEA og WWF sine samarbeidsskoler. Hvert år er 6-klassingene ”Klimabudbringere på IKEA”. (les mer på forbedring #103 her) Mellom-Nes skole er også med å bidrar med kunnskap slik at Telysjakten blir så bra som mulig. Stor takk til dere for det!
17. Hvorfor satser IKEA på gjenvinning av aluminium? IKEA selger mange telys, faktisk er IKEA den største forhandleren av telys i Norge. Telyskoppen er laget av aluminium, et av de mest gjenvinningsvennlige metallene som finnes. Et av målene i IKEAs bærekraftsstrategi er å gjøre avfall om til ressurser. Telysjakten er ett av tiltakene for å nå dette målet. Telyskoppen er et symbol for gjenvinning av alle produkter som er laget i aluminium. Ved gjenvinning av aluminium forbrukes det 95 prosent mindre energi enn ved nyproduksjon. Det innebærer at brusbokser, iPads, sykler og motorer som produseres av gjenvunnet aluminium, har en mye mindre negativ påvirkning på miljøet.
18. Hva lages IKEAs telys av? IKEAs langsiktige mål er å bruke bærekraftige materialer i alle produkter. Telyskoppene er laget av aluminium, og vekeplaten er laget av stål. Stål er det sikreste materialet for å holde veken på riktig plass i telyset. Tidligere besto telysene fra IKEA utelukkende av parafin, et råmateriale som utvinnes av råolje og ikke er fornybart. I dag er telysene laget av palmeolje (veken er behandlet med parafin).

IKEA er medlem av the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) og kjøper RSPO sertifikater på palmeolje tilsvarende den mengden som brukes i produktene. IKEAs mål er å bidra til en mer bærerkraftig produksjon av palmeolje, og å spille en rolle ved å adressere avskoging, landødeleggelser, arbeidsforhold og andre sosiale forhold.

Les mer om RSPO: www.rspo.org
Les mer i IKEAs bærekraftsrapport (s. 35): Bærekraftsrapport
19. Hvor kommer aluminiumen i IKEAs telys fra? Aluminiumen i IKEAs telys, som selges over store deler av verden, kommer faktisk fra Norge! IKEA kjøper aluminium fra Norsk Hydro. IKEA kjøper store ruller med aluminiumsflak fra Norsk Hydro, som så fraktes til Estland, hvor telyskoppene produseres og fylles med lysmasse. Deretter pakkes telysene veldig tett, nesten som murblokker, fordi tettpakkede telyspakker tar mye mindre plass enn om de var i løse poser. Da blir det mindre luft i transporten, og dermed får vi plass til flere telys per transport. På den måten blir det færre transporter og mindre CO2-utslipp.

Tidligere kjøpte IKEA ferdiglagde aluminiumskopper fra én leverandør, som så sendte disse til en ny leverandør som fylte koppene. Dette resulterte i mye transport av luft rundt omkring. Så da endret vi oppsettet slik at én leverandør fikk tilsendt aluminiumsruller (som kan transporteres tett uten mye luft) fra Norsk Hydro, og at den samme leverandøren både presser aluminiumen til kopper, fyller dem med lysmasse og pakker dem i blokker før de transporteres til varehusene.
20. Er det noe spesielt vi bør tenke på når vi bruker telys? Et levende lys har en åpen flamme med en temperatur på over 1000 ºC, og alle lys kan være farlige, dersom de ikke håndteres på riktig måte. Dette gjelder også telys, selv om de er små og ser trygge ut.

Hvis du følger sikkerhetsforskriftene på emballasjen nøye og aldri forlater et brennende lys uten oppsyn, er risikoen minimal. Her kan du lese om hva de ulike symbolene på lysemballasje betyr.
21. Hvorfor er det så viktig å løsne vekeholderen? Alle som deltar i Telysjakten, MÅ løsne vekeholderne (stålbiten som veken er festet i) ved å trykke på bunnen av telyskoppene. Det er ikke nødvendig å sortere vekeholderne for seg, det er nok at de er løse. Under gjenvinningsprosessen skilles vekeholderne fra telyskoppene ved hjelp av en stor magnet. Hvis vekeholderen ikke er løs, blir lyskoppen magnetisk og blir med stålet til stålgjenvinning. Det er skikkelig sløseri, fordi aluminium er mer verdt!
Ett riktigt slöseri