WWF IKEA

I samarbeid med Grønt Punkt,
Syklus og Hydro.

Kontakt oss | Pressemelding

Energikrevende produksjon

Ved produksjon av aluminium tar en utgangspunkt i bauksitt, et mineral som dannes når aluminiumholdige bergarter forvitrer. Navnet bauksitt kommer opprinnelig fra byen Les Baux i Frankrike, der en har gjort store funn. Bauksitt finnes i nesten uendelige mengder, cirka 24.5 milliarder tonn rundt om i verden. De største funnene av bauksitt er gjort i Afrika, Australia, Sør-Amerika og India. Fuego slappar

Veien fra bauksitt til ferdig aluminium går først via rafinering av bauksitt til alumina. Deretter tilføres store mengder strøm for å frigjøre aluminiumet fra de andre stoffene i aluminaet. Denne prosessen krever mye energi og skjer i ovner som varmes opp til 980 grader.

FORNYBAR ENERGI GIR LAVERE UTSLIPP

Man kan benytte ulike energikilder for å produsere aluminium. Utslippene av klimagasser avhenger av om man bruker for eksempel kull, naturgass eller vannkraft. Et moderne aluminiumverk som bruker vannkraft, kan slippe ut ned mot 1,5 kilo CO2 per kilo aluminium. Dersom man benytter naturgass, vil utslippene være om lag 7,5 kilo CO2 per kilo aluminium, mens tallet for effektive kullkraftverk ligger på mellom 13 og 14 kilo CO2 per kilo aluminium. I Norge benytter vi stort sett vannkraft til å produsere aluminium.

Det totale forbruket av aluminium i Norge er omtrent 240 millioner kilo per år.

Lilla Dalsundsskolans tips för en lyckad insamling

Over 26 000 skoleelever deltok i Telsyjaktens forrige runde. Her er noen av deres tips til årets deltakere:

  • Engasjer lokalsamfunnet – få med restauranter, butikker eller borettslaget med på jakten. Be dem sette opp en eske, og avtal at dere kommer innom og tømmer f.eks. en gang i uken.
  • Rens telyskoppene for stearin og løsne vekeplaten hjemme. Da blir det mindre søl på skolen.
  • Bruk Telysjakten i skoletimen. Både regning, naturfag og formingsaktiviteter blir morsommere med telys!
  • Husk å registrere telysene på nettsiden underveis – da får dere diplomer!
  • Lag koselige turer ut av leveringen til returpunktet for glass og metall. Kanskje dere kan kontakte det nærmeste avfallsanlegg og be om en omvisning også?